Vegetačné úpravy

Teslova

ZHODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU
A PREVÁDZKOVEJ BEZPEČNOSTI IHLIČNATEJ DREVINY
TESLOVÁ 19, BRATISLAVA‐ RUŽINOV
/DENDROLOGICKÝ PRIESKUM /

VÝROBNÝ AREÁL „LASBETON“‐ NOVOSTAVBA

NÁVRH VEGETAČNÝCH ÚPRAV

Polyfunkčný dom Na lúke

DRS – Dokumentácia pre realizáciu stavby